De farmare på Kreta med liten produktion olivolja har traditionellt stått inför ett dilemma. De tillverkar en av de finaste olivoljorna i världen, men p.g.a brist på möjligheter till direktförsäljning har de fått sälja även sina bästa partier till massuppköpare till bottenpriser, vilka inte uppskattar den fina oljan producerad med traditionella metoder eller det hårda arbetet bakom. De är bara intresserade av oljan av en anledning: Olivoljan producerad på de mycket intensiva olivfarmarna kring västra Medelhavet är normalt av så låg kvalitet att de behövs blandas med en högkvalitativ olja för att oljan ska motsvara lagliga krav som finns för Extra jungfruolja. Det är anledningen till att de behöver köpa olivolja av kretensiska småfarmare. Oljan skeppas till hamnarna i Italien och Spanien med stora tankers. Därefter tas den till stora anläggningar och blandas med olivoljor av sämre kvalitet.

Dessa ihopblandade och även ofta kemiskt manipulerade olivoljor hamnar på hyllorna i våra matvaruhus.

Farmare
Merja och farmare

Happy Olives Merja har varit olivfarmare själv och ville ändra på detta. Genom att skapa en direkt försäljningskanal till hushåll i Sverige och Finland behöver inte längre småjordbrukarna sälja sin fina olja till massuppköpare. Jordbrukarna kan inte själva lagligen sälja direkt från sina olivlundar och då behövs denna officiella försäljningskanal.

Nu kan även du få ta del av och njuta av olivolja när den är som bäst. När den är färsk och äkta och inte blivit utblandad eller manipulerad på något sätt. Denna olivolja är exakt den fina olivolja som olivfarmaren själv reserverar till sin egen familj. En sådan fin olivolja som även Happy Olives Merjas familj reserverade till sig själva då de fortfarande hade olivträd.

Hur färsk är olivoljan egentligen? Ja, de första kunderna med förbeställningar får sin del av skörden så fort som 10 dagar efter att skörden och tappningen påbörjats!

Det är totalt ca 150 olivfarmare involverade i produktionen av den här olivoljan. Det kanske låter mycket, men man bör tänka på att olivlundarna på Kreta, till skillnad från de mycket intensiva farmarna kring västra Medelhavet, är väldigt små. En familjs olivlund ger normalt några hundra liter olja, av vilka familjen reserverar en stor del till sitt eget välbefinnande. Dessutom, eftersom vi bara reserverar från de bästa partierna av skörden till denna olivolja, behövs det att många familjer deltar med sina skördar. Alla olivlundar finns inom en radie av 7 km från olivoljefabriken i byn Tsivaras i regionen Apokoronas.

Farmare
Farmare

Skördemetoderna är självklart traditionella: olivlundarna finns många gånger på branta sluttningar och stenig mark, så träden kan ofta inte nås med någon form av maskiner. Det mesta görs för hand, även skörden. Stora nät läggs ut under olivträden och oliverna skakas sedan ner genom att man slår på grenarna med käppar. Därefter tas oliverna direkt till olivkvarnen för att kallpressas till olivolja. Olikt de jättestora olivoljeproducenterna producerar de kretensiska jordbrukarna även olivoljan för sina egna familjer. När man odlar till sig själv gör man sitt allra bästa. Oliverna som används till denna olivolja skördas i början av skördesäsongen, när oliverna fortfarande är gröna och endast halvmogna. De är då fortfarande fyllda med polyfenoler, vilket resulterar i en kraftig, grön olivolja som doftar nyklippt gräs. Ca 4 kg halvmogna oliver behövs för varje flaska (750 ml) av denna olivolja.

Olivoljan levereras direkt till våra förbeställande kunder, vilket betyder att den är mycket färsk. Det går inte att hitta sådan olivolja på hyllorna i någon matvarubutik!

Färsk olivolja