Prisstatistik

Prisstatistik

Läs mer

Vid olivfarmarens bord

Onsdag10Juli 2024

Varför ska jag följa de globala marknadspriserna på olivolja?

Den ihållande torkan i Spanien och Italien ledde till en minskad skörd 2022 och även 2023 års skörd var dålig p.g.a torka. Marknadspriset på olivolja har skjutit i höjden då efterfrågan hållit sig hög trots ett minskat utbud.

Från hösten 2022 har det globala marknadspriset på olivolja stigit med

133,8%

(uppdaterat 2024-03-15)

Detta påverkar givetvis även våra priser. När skörden påbörjas reserverar vi en mängd olivolja, vilken motsvarar vår försäljning för några månader, av de farmare som deltar i det här varumärket och projektet. Vi betalar detta med intäkterna vi erhåller genom förbeställningar. Det gör det möjligt för oss att reservera de allra bästa partierna precis i början av skördesäsongen, när oliverna fortfarande är gröna och halvmogna (“Early Harvest” = tidig skörd).

Oliivisäkit odottavat kuljetusta erottamoon

Olivoljan vi har reserverat lagras i en stor tank på olivfabriken och den buteljeras i små omgånger enligt efterfrågan. På så sätt oxiderar den inte och behåller sin höga kvalitet.

Olivoljans marknadspris i början av skörden avgör våra priser för många månader. Även om denna olivolja köps direkt av olivodlare vi känner, och den redan värderas högt, kommer priset vi betalar förstås att stiga i takt med de globala marknadspriserna.

Av den anledningen kan det vara av intresse även för dig att följa prisutvecklingen på olivolja. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera graferna allt eftersom ny information finns tillgänglig. Det är dock alltid en månads försening på grund av statistikens publiceringsintervaller. Denna statistik samlas in från IOC (International Olive Council), Eurostat och den Europeiska kommissionen.

Följ prisläget med oss på den här sidan.

Priser för olivolja (extra jungfruolja) i Chaniaregionen 2020-24

Sedan hösten 2022 har priserna ökat med 133,8% enligt aktuell statistik. Det var enorma prishöjningar hösten 2022, och detta fortsatte 2023 eftersom skörden i Spanien och Italien blev mycket dålig p.g.a torkan, för andra året i rad. Även i Grekland var skörden betydligt sämre än året innan.

Priser för olivolja (extra jungfruolja) i de viktigaste produktionsregionerna kring Medelhavet 2020-23

Priserna har stigit dramatiskt i alla fyra produktionsregioner som spåras av IOC, och priserna följer varandra i stort.

Priser för olivolja (extra jungfruolja) långsiktigt 2020-2023 i de viktigaste produktionsregionerna kring Medelhavet

Priserna låg på en ovanligt låg nivå år 2020. Av den anledningen är det värt att notera att en del av prisökningen 2020-2023 kan förklaras av att priset rörde sig närmare sitt historiska genomsnitt.

Snittpriset för närvarande i de viktigaste produktionsregionerna kring Medelhavet

Medelpriset i Chania är och har alltid varit klart under Italiens, och vanligtvis även under Spaniens. Under många år har det spekulerats i att medelpriset i Chania kommer att öka och komma närmare Italiens till exempel. Av den anledningen kunde en del av prisökningen 2023 förväntas. Priserna i Chania följer nu de andra produktionsregionerna. Italien har alltid legat i sin egen liga när det gäller priser, och det har ingenting att göra med bättre kvalitet.

Den totala produktionen av olivolja i EU under de senaste fyra skördesäsongerna

Den totala produktionen av olivolja i EU var reducerad med 39,5 % från skördeåret 2021-2022 till skördeåret 2022-2023. Det är nästan 40% av skörden som gick förlorad. Detta är i och för sig redan en chockerande siffra, men i Spanien och Italien var minskningen av skörden närmare 60 %. Nedgången i den totala produktionen i EU förklaras av denna kollaps i Spanien och Italien. I Grekland var faktiskt skörden den bästa på många år.

Fördelningen av olivoljeproduktion i EU gällande skördeåret 2021-2022 (faktisk)

Fördelningen av olivoljeproduktion i EU gällande skördeåret 2022-2023 (beräknad)

Greklands betydelse präglade det gångna skördeåret. Landet producerade mer än Italien och var på andra plats, efter Spanien, av alla produktionsländer i EU, när skörden i Grekland normalt bara är en liten del av Spaniens skörd.

Utvecklingen av mängden lagrad olivolja i EU 2017-2022

Lagren av olivolja har utarmats. Det kommer att påverka stormarknadernas priser, när äldre och billigare olivolja från lager inte finns att tillgå. Experter varnar för att bedrägerier med olivolja sannolikt kommer att öka då det blir mer lönsamt att producera och sälja falska olivoljor.

BESTÄLL
DIREKT